Pamflet - Onderwijskansen voor kinderen in en na Coronatijd
Onderwijs · 04. februari 2021
Hoe in en na Coronatijd invulling te geven aan het onderwijs? NU is het moment om kansen om te zetten in actie. Gezamenlijk hebben we dit PAMFLET opgesteld als voorzet om in beweging te komen.

Onderwijs · 03. oktober 2020
Waar zijn we mee bezig in het onderwijs? Je kunt jouw onderwijs als onderwijsprofessional pas inrichten als je een antwoord hebt gevonden op de vraag 'waartoe hebben we onderwijs?' Filosoferen over deze vraag heeft zin. Doe dat en hou je niet langer bezig met wat je allemaal 'moet' in het onderwijs.

Coronacrisis · 19. april 2020
Leerlingen zouden leerachterstanden oplopen door het thuisonderwijs. Er wordt gepleit voor generieke verlenging van de leerkrachtgebonden onderwijstijd. Dat is dom. Geef de onderwijsprofessional de ruimte. Dat is de beste garantie voor een zo goed mogelijke ontwikkeling van onze leerlingen.

Coronacrisis - groepsdynamiek · 03. april 2020
De kinderen krijgen afstandsonderwijs tijdens deze Coronacrisis. Wat verandert er nu in de groepsdynamiek? Hoe zorg je er voor dat het een groep blijft?

Coronacrisis - groepsdynamiek · 27. maart 2020
Kinderen zitten nu tijdens de Coronacrisis thuis en krijgen afstandsonderwijs. Wat als ze straks weer naar school gaan? Dan start er een nieuw groepsvormend proces. Je kunt als leerkracht niet gewoon alles weer oppakken waar je bent gebleven .

Jongens · 30. december 2019
Het gaat niet goed met ‘onze jongens’. Niet in het onderwijs en niet in de maatschappij. De schoolprestaties van meisjes zijn op bijna alle niveaus in het onderwijs gemiddeld beter dan die van jongens. Jongens zijn oververtegenwoordigd in het speciaal onderwijs. Gedragsproblemen? Jongens scoren significant hoger in de statistieken dan meisjes. Jongens worden dan ook eerder als lastig en moeilijk ervaren, zowel in het onderwijs als in de maatschappij. Nu is het niet zo dat vrouwen het...