Waarom je 'Forming-Storming-Norming...' niet moet gebruiken
Onderwijs · 23. januari 2023
In mijn nieuwe boek 'De groepscode - Zó werk je met groepen!' deel ik nieuwe inzichten op het gebied van groepsdynamiek voor PO en VO. Eén van de inzichten die ik deel is dat het fasemodel van Bruce Tuckman niet bruikbaar is (ook volgens Tuckman zelf niet). Ook ik heb het model gebruikt, bijvoorbeeld in 'Grip op de groep'. In dit blog leg ik uit waarom Tuckmans' model niet bruikbaar is. Alternatieven: het Zes-fasen-model van Jan Remmerswaal en een doorgaande lijn in de hele school.

Help, ik heb een groep met een ontwikkelingsstoornis
Onderwijs · 22. september 2022
Wat doe je als je een negatieve groep hebt in je klaslokaal? Zo'n groep kost energie van alle leerlingen én de leerkracht. Het heeft schadelijke gevolgen voor de sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling. Om te weten hoe je hier mee omgaat, moet je eerst begrijpen wat een negatieve groep is, namelijk een groep met een ontwikkelingsstoornis.

Recensie - 10 denkkaders voor schoolleiders (red. John Hattie & Raymond Smith)
Schoolleiderschap · 06. maart 2022
Bij het lezen van dit boek word je je als schoolleider bewust van de grote impact van je eigen 'waarom' op leerlingen en teamleden. De 10 denkkaders helpen je om je eigen 'waarom' scherp te krijgen en in de praktijk te brengen. De auteurs vertalen succesvol de resultaten van onderzoek naar de praktijk van de schoolleider. Ze dagen je uit ruimte te geven aan het collectieve talent dat aanwezig is in onze scholen.

Pamflet - Onderwijskansen voor kinderen in en na Coronatijd
Onderwijs · 04. februari 2021
Hoe in en na Coronatijd invulling te geven aan het onderwijs? NU is het moment om kansen om te zetten in actie. Gezamenlijk hebben we dit PAMFLET opgesteld als voorzet om in beweging te komen.

Onderwijs · 03. oktober 2020
Waar zijn we mee bezig in het onderwijs? Je kunt jouw onderwijs als onderwijsprofessional pas inrichten als je een antwoord hebt gevonden op de vraag 'waartoe hebben we onderwijs?' Filosoferen over deze vraag heeft zin. Doe dat en hou je niet langer bezig met wat je allemaal 'moet' in het onderwijs.

Coronacrisis · 19. april 2020
Leerlingen zouden leerachterstanden oplopen door het thuisonderwijs. Er wordt gepleit voor generieke verlenging van de leerkrachtgebonden onderwijstijd. Dat is dom. Geef de onderwijsprofessional de ruimte. Dat is de beste garantie voor een zo goed mogelijke ontwikkeling van onze leerlingen.

Coronacrisis - groepsdynamiek · 03. april 2020
De kinderen krijgen afstandsonderwijs tijdens deze Coronacrisis. Wat verandert er nu in de groepsdynamiek? Hoe zorg je er voor dat het een groep blijft?

Coronacrisis - groepsdynamiek · 27. maart 2020
Kinderen zitten nu tijdens de Coronacrisis thuis en krijgen afstandsonderwijs. Wat als ze straks weer naar school gaan? Dan start er een nieuw groepsvormend proces. Je kunt als leerkracht niet gewoon alles weer oppakken waar je bent gebleven .

Jongens · 30. december 2019
Het gaat niet goed met ‘onze jongens’. Niet in het onderwijs en niet in de maatschappij. De schoolprestaties van meisjes zijn op bijna alle niveaus in het onderwijs gemiddeld beter dan die van jongens. Jongens zijn oververtegenwoordigd in het speciaal onderwijs. Gedragsproblemen? Jongens scoren significant hoger in de statistieken dan meisjes. Jongens worden dan ook eerder als lastig en moeilijk ervaren, zowel in het onderwijs als in de maatschappij. Nu is het niet zo dat vrouwen het...