IN DE MEDIA

Regelmatig geef ik in de media mijn visie op (onderwijs)zaken. Dit kan variëren van artikelen in vaktijdschriften tot op de televisie. 

 

Op deze pagina zijn een aantal van deze artikelen, interviews, e.d. terug te vinden omdat ik deze nog steeds relevant vind in het huidige onderwijsdebat. 

 

In de blog op deze site publiceer ik ook. Op social media ben ik ook te volgen via LinkedIn, Facebook en Twitter

Tutorial 'Hoe maak je van je klas een groep' bij het Lerarencollectief.

 

Het lerarencollectief heeft, in samenwerking met o.a. de PO-Raad tutorials op laten nemen voor mensen in het onderwijs. Hierbij mijn bijdrage. 

Live sessie tijdens Coronacrisis bij Medilex Onderwijs.

 

Op dinsdag 14 april kon je je vragen stellen aan René van Engelen. René heeft verschillende boeken geschreven over groepsdynamiek en groepsvorming, waaronder Grip op je groep. Het onderwerp van deze live sessie was dan ook: Groepsvorming tijdens afstandsonderwijs. De komende maanden verzorgt René ook weer een cursusreeks 'Grip op je groep'. De komende reeks is speciaal uitgebreid met een extra online sessie, waarin je aan René al je vragen kan stellen over groepsvorming ná deze periode. Meer weten? https://www.medilexonderwijs.nl/aanbo...

 

Interview in het Onderwijsmuseum bij Talk & Toast

 

Interview van Gert-Jan Kleinpaste met een live publiek in het Onderwijsmuseum. Het gaat over jongens in het onderwijs naar aanleiding van het boek 'De Jongenscode - Zó geef je les aan jongens'. 

Kerk & Leven 

15 januari 2020

De Monitor

KRO-NCRV,  Oktober 2017

Over de financiën van het onderwijs: 'Het is houtje touwtje'

De Monitor

KRO-NCRV,  2017

Over de werkdruk in het Primair Onderwijs en waarom we gaan staken. Klik HIER voor het filmpje van De Monitor. 

Algemeen Dagblad - Van een Barbie maken ze een machinegeweer

oktober 2016

 

Interview van Ine Cup. Het onderwijs wordt gedomineerd door juffen. Over hoe om te gaan met jongens in het onderwijs. Klik HIER voor het artikel. 

Radar

TROS, januari 2013

Over de CITO eindtoets. Hierover had ik al eerder mijn mening gegeven in een opinieartikel in 'Het Onderwijsblad' van de Algemene Onderwijsbond. Klik HIER voor het fragment uit TROS Radar. 

Overzicht van enkele relevante publicaties:

 

Vakbladen

 

               

1991-1994

ActuEco (Wolters-Noordhoff)

Ik heb voor alle uitgaven van deze jaargangen geschreven. Ik was tevens redacteur van dit blad.

 

Actuele economische cases voor 2e fase Economie HAVO en VWO

   

2001

Jeugd in School en Wereld (JSW)

jaargang 85, nr. 10

     
 

Ga ze te lijf - Specifieke problemen en aanpak van jongens

     

2002

Onderwijsblad                                                                                                  Nr. 8, 20 april 2002

     
 

De Cito-toets is bij leraren in vertrouwde handen  - opiniestuk

     

2007

Jeugd in School en Wereld (JSW)

jaargang 91, januari

   
 

Grip op de groep - met plezier naar school

       

2008

Jeugd in School en Wereld (JSW)

jaargang 92, juni

     
 

Tegemoetkomen aan behoeften in het onderwijs -

       
 

Grip op de groep - nieuwe onderdelen

         

2009

J/M - vakblad voor ouders

 

13e jaargang, april

     
 

Visie - 'Prem heeft gelijk: uit veel kinderen valt méér

     
 

te halen'

interview

           

2011

Het Onderwijsblad

     

Nr. 12, 25 juni 2011

 
 

De meerderheid en niet de pestkop aan de macht

interview

       

2012

Jeugd in School en Wereld (JSW)

     

Jaargang 96, januari (nr. 5)

 
 

Actief leren in Ghana – Lessen voor het Nederlands onderwijs

 

2012

Vakblad Landelijke organisatie van gedragsspecialisten

Eerste kwartaal 2012

 
 

Een goede start- Een goede groep vormen: het komt aan op het begin van het schooljaar

2012

Jeugd in School en Wereld (JSW)

     

Jaargang 97, november (nr. 3)

 

Schoolkeuze in groep 8

               

2013

Psychologie Magazine

     

September 2013

   
 

Door de ogen van de leerkracht (eerste dag nieuwe schooljaar) – medewerking verleent aan artikel

Internet

                 

2007 - nu

www.gripopdegroep.nl

           
 

publicaties m.b.t. grip op de groep, oefeningen, diagnose instrumenten

   

2009 - nu

Blog: https://www.renevanengeleneducatie.nl/blog/

2019

Medilex Onderwijs

 

Jongens en juffen: wat elke docent zou moeten weten over jongensgedrag

https://www.medilexonderwijs.nl/blogoverzicht/jongens-en-juffen-wat-elke-docent-zou-moeten-weten-over-jongensgedrag-rene-van-engelen/

Media - overig

     

2013

TROS Radar over de CITO eindtoets – interview over effect CITO eindtoets en waarom deze moet worden afgeschaft in (toenmalige) vorm -  http://www.radartv.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/07-01-2013/cito-toets/

   

2014

Boaz Bijsterveld – Verbindend leiderschap in een Uitdagende Groep – interview naar aanleiding van ‘Grip op de Groep’ en ‘Bouwen aan je groep’. Het interview is verwerkt in dit boek van Boaz Bijsterveld. Eduforce, 2014

   

2016

KRO NCRV De Monitor – interview over werkdruk in het onderwijs  - https://www.youtube.com/watch?v=nkXWTFHSYRo

   

2017

KRO NCRV De Monitor – interview over acties in het onderwijs

https://www.facebook.com/demonitor/videos/1533481050069809/

   

2017

KRO NCRV De Monitor – interview over financiën in het onderwijs

https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/schooldirecteur-over-financien-het-is-houtje-touwtje