Boeken

De Groepscode - Zó werk je met groepen!

Wie gaat werken in onderwijs of opvang wordt er vanaf dag één mee geconfronteerd: de groep. Wat is nu eigenlijk een groep? Welke invloed heeft een groep in onderwijs en opvang?

 

 

In De groepscode geeft René van Engelen professionals inzicht in de vele aspecten van groepsvorming, en krijgt de lezer handvatten waarmee deze processen succesvol te beïnvloeden zijn.

 

Welke zaken zijn van invloed op de groep, zowel in positieve als in negatieve zin? En, het omgekeerde: wat is de invloed van de groep op onder andere het leren? Bij groepsdynamiek speelt de leeftijdsfase van de kinderen ook een rol; de grotere wereld van pubers heeft meer en andere invloeden dan de kleine wereld van kleuters. Denk aan zaken als maatschappelijke verwachtingen, gender en sociale vaardigheden. 

De kenmerken van positieve en negatieve groepen passeren de revue, en Van Engelen laat zien wat je kunt doen om het groepsvormingsproces te sturen. Tot slot  komt het werken met en in de groep uitgebreid aan bod. Als leraar werk je niet alleen met de groep, je bent er zelf ook op een unieke manier onderdeel van.

 

Met een gedegen theoretische ondergrond en de koppeling naar de praktijk kan dit boek gezien worden als een basishandboek over groepsvorming en groepsdynamiek, zowel in het primair als in het voortgezet onderwijs. 

 

‘In De groepscode laat René van Engelen zien dat hij als deskundige op het gebied van groepen een enorme ontwikkeling heeft doorgemaakt. Het boek geeft een groot aantal nieuwe inzichten en is gebaseerd op betrouwbare, uiterst relevante bronnen uit binnen- en buitenland.’ 

Uit het voorwoord van Kees van Overveld

 

In februari 2023 is de eerste druk uitgekomen, in november 2023 de tweede druk. 

 

 Prijs: € 25,95 (uitgeverij PICA)

 

 

De Jongenscode - Zó geef je les aan jongens (2e druk, 2021)

Als het gaat om het verschil tussen jongens en meisjes, zijn er pittige discussies gaande. Wat het onderwijs betreft mondt dit uit in standpunten die uiteenlopen van: er is geen jongensprobleem, tot: er is een groot probleem in het omgaan met jongens.

 

Volgens mij is het wel duidelijk dat er problemen zijn met betrekking tot jongens in onze samenleving én op school, maar wordt er nu ook anders dan vroeger omgegaan met jongens(gedrag). In dit boek laat hij zien wat er dan zo specifiek aan jongens en hun gedrag is, zeker als je met onderwijsogen kijkt. Zo zijn jongens gemiddeld genomen actiegerichter, gevoeliger voor competitie, minder taakgericht en verloopt de sociale en emotionele ontwikkeling anders.

 

Het verwerven van inzicht in hoe je in bepaalde situaties het best kunt handelen, samen met de tips en handvatten die dit boek biedt, kan leraren helpen het onderwijs voor jongens aantrekkelijker te maken.

 

In 2019 kwam de eerste druk uit, in 2021 de tweede druk. 

 

Prijs: €25,95  (uitgeverij PICA)

 


Grip op de groep (2014)

In januari 2007 kwam 'Grip op de groep' uit (de eerste versie). Sindsdien heeft het een grote vlucht genomen in het onderwijs. Ik wilde geen methode neerzetten, maar inzicht verschaffen in processen. De professional, de leerkracht, kan daarmee beter inschatten wat nodig is in zijn of haar groep. Grip op de groep gaat uitgebreid in op het groepsproces in een klas en hoe een leerkracht een positieve leeromgeving creëert aan het begin van het schooljaar. Het is geen methode, maar biedt inzicht in processen die in een groep spelen en geeft handvatten om in een groep een positieve sfeer te maken. Het boek is al meer dan 20.000 keer verkocht. Van het boek is inmiddels de derde versie op de markt.

 

Prijs: € 42,40 (uitgeverij ThiemeMeulenhoff)

 
 

Het Skateboardsyndicaat (2010)

Frank is verhuisd. Als hij voor het eerst buiten speelt komt hij Tim en Nicole tegen. Tot zijn grote teleurstelling komt hij niet op dezelfde school als Tim en Nicole. Als Frank naar zijn nieuwe school gaat, wordt hij gepest door Duncan en zijn vrienden. Tim wil hier iets tegen doen en mobiliseert zijn eigen groep op De Vlielandschool. Wat moet er gebeuren? Dan bedenkt Yuri het skateboardsyndicaat en begint de strijd...

 

Een verhaal voor kinderen van 9 tot 14 jaar. Het skateboardsyndicaat is een jeugdboek dat acht hoofdstukken heeft.

 

Het geeft kinderen inzicht in positieve en negatieve groepen, rollen in een groep en hoe je er mee om kunt gaan. Dit alles in de vorm van een spannend verhaal. U kunt de hoofdstukken als spiegelverhaal gebruiken. Bij ieder hoofdstuk is dan ook een oefening te vinden. Deze staan bij de oefeningen die vrij te downloaden zijn. 

 

Prijs: € 15,45 (uitgeverij Boekscout)

Alle boeken

Hieronder een overzicht van alle boeken waarvan ik de (mede-)auteur en/of (hoofd)redacteur ben.

Jaar van

uitgifte

Titels

Uitgeverij

 

2023

De groepscode – Zó werk je met groepen! (1e en 2e druk)

PICA

 

2021

De jongenscode – Zó geef je les aan jongens! (geactualiseerde 2e druk)

PICA

 

2019

De jongenscode – Zó geef je les aan jongens!

PICA

 

2014

Grip op de groep (herziene, 3e druk)

ThiemeMeulenhoff

 

2014

De effecten van flitsbezoeken en reflectie door schoolleiders op de onderzoekende houding van de leerkracht

PentaNova

 

2011

Bouwen aan je groep

ThiemeMeulenhoff

 

2010

Grip op de groep (2e druk)

ThiemeMeulenhoff

 

2010

Het skateboardsyndicaat

Boekscout.nl

 

2007

Grip op de groep

Bekadidact

 

2006

Eerste zakelijke contacten - bronnenboek

NijghVersluys/PAT

 

2006

Eerste zakelijke contacten - werkboek

NijghVersluys/PAT

 

2005

Inkoopadministratie - IS bronnenboek

NijghVersluys/PAT

 

2005

Inkoopadministratie - IS werkboek

 

NijghVersluys/PAT

 

2005

Inkoopadministratie - IS docentenboek

NijghVersluys/PAT

 

2005

Inkoopadministratie - BA bronnenboek

NijghVersluys/PAT

 

2005

Inkoopadministratie - BA werkboek

 

NijghVersluys/PAT

 

2005

Inkoopadministratie - BA docentenboek

NijghVersluys/PAT

 

2001

Statistische toepassingen - Euro versie

NijghVersluys

 

2001

Statistische toepassingen - Euro versie - doc.boek

NijghVersluys

 

2000

Tekstverwerking en vormgeving

 

NijghVersluys

 

2000

Tekstverwerking en vormgeving - praktijkboek

NijghVersluys

 

2000

Tekstverwerking en gegevens

NijghVersluys

 

2000

Tekstverwerking en gegevens - praktijkboek

NijghVersluys

 

2000

Gegevensverwerking 1

 

 

NijghVersluys

 

2000

Gegevensverwerking 2

 

 

NijghVersluys

 

2000

Tekstverwerking

 

 

 

NijghVersluys

 

2000

Tekstverwerking - praktijkboek

 

NijghVersluys

 

2000

Wis en Reken - Europroof versie (delen gr. 5 en 6)

Bekadidact

 

1999

Vergadering en verslaggeving

NijghVersluys

 

1999

Vergadering en verslaggeving - praktijkboek

NijghVersluys

 

1999

Tekstverwerking en lay-out

NijghVersluys

 

1999

Tekstverwerking en lay-out - praktijkboek

NijghVersluys

 

1999

Toetsenbordvaardigheid

 

 

NijghVersluys

 

1999

Toetsenbordvaardigheid - praktijkboek

NijghVersluys

 

1999

Statistische toepassingen

NijghVersluys

 

1999

Statistische toepassingen - docentenboek

NijghVersluys

 

1999

Tekstverwerking en communicatie

 

NijghVersluys

 

1999

Tekstverwerking en communicatie - praktijkboek

NijghVersluys

 

1999

Post en telecommunicatie 2

NijghVersluys

 

1999

Post en telecommunicatie 2 - praktijkboek

NijghVersluys

 

1998

Archivering

 

 

 

NijghVersluys

 

1998

Archivering - praktijkboek

 

 

NijghVersluys

 

1998

Dataverwerking

 

 

 

NijghVersluys

 

1998

Dataverwerking - praktijkboek

NijghVersluys

 

1998

Archief en documentatie

 

 

NijghVersluys

 

1998

Archief en documentatie - praktijkboek

NijghVersluys

 

1998

Agendabeheer

 

 

 

NijghVersluys

 

1998

Agendabeheer 1 - praktijkboek

 

NijghVersluys

 

1998

Agendabeheer 2 - praktijkboek

 

NijghVersluys

 

1998

Post en telecommunicatie 1

NijghVersluys

 

1998

Post en telecommunciatie 1 - praktijkboek

NijghVersluys

 

1997

Organisatie 1

 

 

 

NijghVersluys

 

1997

Organisatie 1 - opdrachten

NijghVersluys

 

1997

Organisatie 2

 

 

 

NijghVersluys

 

1997

Organisatie 2 - opdrachten

NijghVersluys

 

1997

Arbeid 1

 

 

 

 

NijghVersluys

 

1997

Arbeid 1 - opdrachten

 

 

NijghVersluys

 

1997

Arbeid 2

 

 

 

 

NijghVersluys

 

1997

Arbeid 2 - opdrachten

 

 

NijghVersluys

 

1993

Verzorgingsstaat en Welzijn

B.O.O.O.M.

 

1993

Bedrijfsoriëntatie 2

B.O.O.O.M.

 

1990

Cases Algemene Economie voor de welzijnszorg

Samsom

 

1990

Cases Algemene Economie voor de welzijnszorg - Handleiding

Samsom