Lezingen en workshops

 

Spreker - lezingen, workshops en cursussen

Regelmatig ben ik spreker tijdens congressen, inspiratieavonden, enzovoort. Ik spreek zowel voor leerkrachten, studenten, ouders, medewerkers uit de zorg, begeleiders in het onderwijs als voor leidinggevenden. In oktober sprak ik De Flint in Amersfoort op een inspiratieavond van SWV De Eem over het thema 'Hoezo jongens?'. Bijgaande video geeft een impressie.

Naast het geven van lezingen, verzorg ik ook regelmatig workshops voor zowel schoolteams als aan diverse gemengde groepen (ouders, leerkrachten, zorg, kinderopvang, enzovoort). Cursussen organiseer ik niet zelf, dat doe ik via Medilex Onderwijs

 

 

De onderwerpen zijn o.a.:

  • Jongens 
  • Groepsdynamica (Grip op de groep)
  • Effectief leerkrachtgedrag (inclusief mindset)
  • (Hoog)begaafdheid
  • Genderverschillen en het onderwijs

 

Foto: SWV De Eem

Lezingen

Lezingen kunnen worden gegeven aan iedere gewenste grootte  groep. Van te voren hebben we contact over wat er verwacht wordt. Als de lezing plaats vindt tijdens een congres wordt uiteraard afgestemd met de organisatie wat de samenhang is tussen de verschillende lezingen/workshops en welke rol mijn lezing (of workshop) heeft daarbinnen.

 

Materiaal

Ik zorg voor een hand-out, maar bij de meeste onderwerpen ook voor een pdf document met bronnen waar deelnemers meer kunnen vinden (zoals documentaires, boeken, artikelen). In de pdf's zijn dan gelijk linkjes opgenomen zodat daar op geklikt kan worden.

 

Dagvoorzitterschap

Regelmatig ben ik ook dagvoorzitter op congressen. Daarvoor kunnen we aparte afspraken maken.

 

Talen

Alle lezingen kunnen in het Nederlands en/of in het Engels worden verzorgd.

Foto: AD.nl 

Workshops

Korte workshops

Korte workshops duren tussen de 45 minuten en anderhalf uur. Ze kenmerken zich door interactie. De korte workshops zijn het meest effectief in kleine groepen. 

 

Workshops

Regulier duren workshops een dagdeel. Met de groep gaan we dan ook praktisch aan de slag. Hoe pas je iets toe in je klas? Wat is jouw kijk op dit onderwerp? Hoe pak jij het aan? Wat ga je morgen anders doen? De inhoud en vorm van de workshop wordt aangepast aan de doelgroep en de vraag. 

 

Scholingstrajecten

Op een aantal terreinen kan ik (eventueel samen met anderen) een compleet scholingstraject bieden aan schoolteams. Onder andere op de volgende gebieden:

  • Onderwijs beter afstemmen op jongens
  • Positieve groepen (Grip op de groep)
  • Effectief leerkrachtgedrag (inclusief mindset)
  • Visie en missie vertalen in concreet handelen op de werkvloer

Het traject wordt op maat samengesteld.

Foto: Bibliotheek.nl

Cursussen

Bij Medilex Onderwijs verzorg ik cursussen en lezingen. De cursus 'Grip op je groep' verzorg ik inmiddels ieder jaar.

 

Cursus Grip op je groep in het kort

Onrust, pestgedrag of ondermaats presteren: hoe voorkom jij een negatief groepsklimaat in je klas? Hoe breng je de groepsdynamica van je groep in beeld? En waar en hoe stuur je bij?

 

Weet hoe je de groepsdynamica in je groep begeleidt en bijstuurt! 

 

Onder leiding van cursusleider René van Engelen, auteur van o.a. 'Grip op de groep', leer je onder meer:

 

Hoe je de groepsdynamica van je groep in beeld brengt

Wat effectieve communicatie is voor het begeleiden van het groepsproces

Welke interventies je inzet in een negatieve groep

Tussen de cursusdagen voer je opdrachten uit in je eigen groep of op je eigen school.

 

100% van de deelnemers van de vorige editie raadt deze cursus aan! Wat deelnemers zeggen:

 

'Erg sprekende cursus die je meteen kan toepassen in je eigen praktijk'

'Praktisch, veel ruimte voor eigen inbreng en een heel deskundige docent' 

'Precies wat ik aan het begin van het jaar nodig had'

 

 

'