Coronacrisis

Coronacrisis · 19. april 2020
Leerlingen zouden leerachterstanden oplopen door het thuisonderwijs. Er wordt gepleit voor generieke verlenging van de leerkrachtgebonden onderwijstijd. Dat is dom. Geef de onderwijsprofessional de ruimte. Dat is de beste garantie voor een zo goed mogelijke ontwikkeling van onze leerlingen.