Schoolleiderschap

Recensie - 10 denkkaders voor schoolleiders (red. John Hattie & Raymond Smith)
Schoolleiderschap · 06. maart 2022
Bij het lezen van dit boek word je je als schoolleider bewust van de grote impact van je eigen 'waarom' op leerlingen en teamleden. De 10 denkkaders helpen je om je eigen 'waarom' scherp te krijgen en in de praktijk te brengen. De auteurs vertalen succesvol de resultaten van onderzoek naar de praktijk van de schoolleider. Ze dagen je uit ruimte te geven aan het collectieve talent dat aanwezig is in onze scholen.