Schoolbegeleiding

Begeleiding

Begeleiding van een school kan in vele vormen. De vormen van begeleiding die ik kan bieden zijn:

  • Begeleiding bij veranderprocessen
  • Groepsinterventies
  • Scholingstrajecten 

 


veranderprocessen

Veranderingen in een (onderwijs) organisatie kunnen lastig zijn, vooral als het gaat om het overbruggen van de zogenaamde 'implementation gap': de kloof tussen het op papier zetten van een verandering en het daadwerkelijk terug zien van de verandering in het handelen van de leerkracht en andere medewerkers. Veranderingen vragen dan ook om een aanpak die tot op het niveau van het klaslokaal gaat en daarna om onderhoud vraagt. Voor het opzetten en begeleiden van dergelijke trajecten ben ik inzetbaar.

Interventies

Als er problemen zijn in een groep leerlingen (PO/VO/SBO/SO/ROC/enz.), kan een groepsinterventie nodig zijn. Bij een groepsinterventie volg ik de zes sporen aanpak die ik beschrijf in hoofdstuk 7 van 'Bouwen aan je groep': Als een groep al negatief is - een aanpak voor 9- tot 16-jarigen.

Eerst zal ik een diagnose stellen van de situatie. Aan de hand van deze diagnose kan er een plan van aanpak opgesteld worden. Als school kunt u dan aangeven of u dit door wilt zetten of niet. Ook ik kijk of ik door kan/wil. Dit hangt af van het vertrouwen dat er wel of niet is in de aanpak.

Deze zes sporen in het plan van aanpak zijn:

- Open gooien en bespreekbaar maken

- Nieuwe waarden en normen

- Internalisering van normen

- Geen schuld

- Individuele aanpak

- Iedereen hoort er bij

Scholingstrajecten

Op een aantal terreinen kan ik (eventueel samen met anderen) een compleet scholingstraject bieden aan schoolteams. Onder andere op de volgende gebieden:

  • Onderwijs beter afstemmen op jongens
  • Positieve groepen (Grip op de groep)
  • Effectief leerkrachtgedrag (inclusief mindset)
  • Visie en missie vertalen in concreet handelen op de werkvloer

Het traject wordt op maat samengesteld.