Interventies in een groep

Als er problemen zijn in een groep leerlingen (primair/voortgezet onderwijs), kan een groepsinterventie nodig zijn. Bij een groepsinterventie volg ik de zes sporen aanpak die ik beschrijf in hoofdstuk 7 van 'Bouwen aan je groep': Als een groep al negatief is - een aanpak voor 9- tot 16-jarigen.

 

Eerst zal ik een diagnose stellen van de situatie. Aan de hand van deze diagnose kan er een plan van aanpak opgesteld worden. Als school kunt u dan aangeven of u dit door wilt zetten of niet. Ook ik kijk of ik door kan/wil. Dit hangt af van het vertrouwen dat er wel of niet is in de aanpak.

 

Deze zes sporen in het plan van aanpak zijn:

- Open gooien en bespreekbaar maken

- Nieuwe waarden en normen

- Internalisering van normen

- Geen schuld

- Individuele aanpak

- Iedereen hoort er bij