Interim Directie

Ondersteuning in leiding geven

De volgende vormen van ondersteuning in leiding geven worden geboden:

  • Interim directievoering
  • Veranderprocessen
  • Coaching directie

 

Na een eerste contact wordt een offerte uitgebracht. Als uw keuze op de offerte valt van René van Engelen Educatie, volgt er een vervolggesprek waarbij we verdere afspraken maken. 

Er wordt voor deze ondersteuning gewerkt met een overeenkomst van opdracht.


Interim directievoering

U kunt mij inhuren als interim directeur onderwijs. Met name complexe situaties hebben mijn interesse. Ik ben daarbij een verbinder die een organisatie in rustiger vaarwater wil en kan brengen.

Op dit ogenblik ben ik interim directeur op OBS De Schatkaart in Delft. Ook ben ik actief op een nieuw gestarte basisschool in de Drechtsteden: Reveles

Veranderprocessen

Veranderingen in een (onderwijs) organisatie kunnen lastig zijn, vooral als het gaat om het overbruggen van de zogenaamde 'implementation gap': de kloof tussen het op papier zetten van een verandering en het daadwerkelijk terug zien van de verandering in het handelen van de leerkracht en andere medewerkers. Veranderingen vragen dan ook om een aanpak die tot op het niveau van het klaslokaal gaat en daarna om onderhoud vraagt. Voor het opzetten en begeleiden van dergelijke trajecten ben ik inzetbaar.

coaching directie

Voor directeuren kan het nodig zijn dat ze iemand hebben die ze coacht, begeleidt en ondersteunt bij het geven van leiding aan de onderwijsorganisatie.  Iemand die ze helpt als we worden geconfronteerd met vragen zoals:

- Hoe handel ik in deze specifieke situatie het beste?

- Welke belangen spelen hier?

- Welk effect heeft dit? 

- Heb ik alle informatie om leiding te kunnen geven in een specifieke situatie?

- Hoe zorg ik voor een goede communicatie met de MR, ouders, team?

- Hoe zorg ik dat ik geen burn-out krijg?

Voorwaarde: een match tussen de directeur en mijzelf.