CV René

Opleidingen

Foto: SWV De Eem

1983-1987 HEAO Bedrijfseconomie - Hogeschool West-Brabant, Breda

 • Afstudeervakken: Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie, Bedrijfscalculatie, Algemene Economie, Bedrijfsorganisatie, Operational Research
 • Afstudeeronderzoek: Privatisering van de opleiding tot Commies in de Aanslagregeling I.B./L.B. bij het Ministerie van Financiën, Den Haag

1989-1990 HSAO enkele modules - Hogeschool West-Brabant, Breda

Modules: Groepsdynamica, Personeelsbeleid, Arbeidspsychologie, Sociale Psychologie, Organisatie Sociologie, Arbeidsrecht

 

1990-1992 PABO - Ichthus Hogeschool, Rotterdam

Specialisatie Jonge Kind

 

2006-2009 Open Universiteit enkele modules

Modules: Leren en Ontwikkeling, Onderwijswetenschap, Leren en trainen in organisaties, Schrijven in studie en beroep, Onderzoekspracticum Kwantitatieve Data-analyse

 

2012-2014 Master Educational Leadership - Penta Nova, Utrecht

Masterthesis: De effecten van flitsbezoeken en reflectie door schoolleiders op de onderzoekende houding van de leerkracht.

 

2014-2018 Marzano Research - Bazalt

Cursussen/trainingen: Wat werkt op school, Coaching en reflectie, Flitsbezoek, Coöperatief vergaderen, Schoolcoach betrokkenheid

 

2019-2020 Filosofie voor schoolleiders - ISVW/AVS


2020  EVC Professionele Ontwikkeling Schoolleiderschap - EVC Centrum Vigor

Beroepsoverstijgende competenties op hoogste competentieniveau NKC EVC BOC
Vaktechnische competenties effectief leiderschap alle vijf op hoogste, strategisch niveau (profiel C):

 • Visiegericht werken
 • In relatie staan tot de omgeving
 • Organisatiekenmerken vormgeven vanuit een onderwijskundige gerichtheid
 • Strategieën hanteren voor het samenwerken, leren en onderzoeken op alle niveaus
 • Hogere orde denken

Regie en Strategie, beheersing op hoogste niveau (strategisch profiel):  inrichting van het onderwijs, structuur en cultuur van de organisatie, HR-beleid, bedrijfsvoering

Kennis en kwaliteitsontwikkeling, beheersing op hoogste niveau (strategisch profiel): strategisch kwaliteitsmanagement, professionele leergemeenschap, onderzoeksmatig werken, verantwoording en transparantie

Leiding geven aan verandering, beheersing op hoogste niveau (strategisch profiel)

Ervaring

Foto: Delft op zondag

Da Vinci College (MBO), Dordrecht 1986-1993

 • Docent economische vakken en statistiek

Hogeschool voor Economische studies (Post-HBO), Rotterdam 1994-1997

 • Docent aan de Post-HBO opleidingen Bedrijfskunde I&II en Hoger management

Bleyburgh (ZMLK), Sliedrecht 1992-1994

 • Invalleerkracht en zwemleerkracht

VCNO  (PO), Papendrecht 1994-1995

 • Leerkracht 

OPOPS (PO), Papendrecht 1995-2018

 • Leerkracht, IB'er, specialist HB, directeur De Viermaster, interim-directeur De Wielen en  't Kofschip

Hogeschool InHolland (HBO), Dordrecht en andere plaatsen 2000-2010

 • Docent, ontwikkelaar, coördinator, post-hbo docent InHolland Academy

Librijn (PO) - Delft en Rijswijk 2020-2023

 • Schoolleider
 • Tijdelijk directeur AZC school De Bazaar

René van Engelen Educatie, Papendrecht 2007-heden

 • Spreker, trainer, auteur

Bazalt Groep 

(Onderwijsexpertisecentrum)  2024-heden

 • Onderwijsadviseur

Overig

Foto: privé

Politiek (GroenLinks) 

 • fractievoorzitter gemeenteraad Papendrecht (2002-2008 en 2010-2018)
 • lid Drechtraad (2010-2018)
 • Lid Partijraad (2008-2010)
 • Voorzitter Functioneringscommissie Zuid Holland (2017-2022)
 • Lid Functioneringscommissie Drechtsteden (2018-2021)
 • Voorzitter vertrouwenscommissie Papendrecht (2017)


Bestuur

 • Lid bestuur Rotaryclub Noord & Merwede (2022-nu), Voorzitter 2023-2024
 • Lid bestuur RTV Papendrecht (2018-nu)
 • Voorzitter bestuur Stichting Peuterspeelzalen Papendrecht
 • Medeoprichter WASKO kinderopvang   
 • Lid Raad van Toezicht WASKO vanaf oprichting tot 2003
 • Medeoprichter Jeugdtheaterschool Papendrecht

Onderscheidingen

 • Lid Orde van Oranje Nassau (2018)
 • Gouden gemeentespeld Papendrecht (2018)
 • Drechtstedenducaat (2018)

Registratie RDO 2014


Lid Auditteam schoolleidersopleidingen voor RDO 2015-2017

 

Lid netwerk Filosofie & schoolleiderschap 2020 - nu 

 

Muziek

 • Toetsen en zang, diverse musicals geschreven, gespeeld in bands

Radio 2018-nu

 • Praatpaal Papendrecht (RTV Papendrecht)