CV René

Opleidingen

Foto: SWV De Eem

 • 1983-1987 HEAO Bedrijfseconomie - Hogeschool West-Brabant, Breda
  • Afstudeervakken: Bedrijfseconomie, Bedrijfsadministratie, Bedrijfscalculatie, Algemene Economie, Bedrijfsorganisatie, Operational Research
  • Afstudeeronderzoek: Privatisering van de opleiding tot Commies in de Aanslagregeling I.B./L.B. bij het Ministerie van Financiën, Den Haag
 • 1989-1990 HSAO enkele modules - Hogeschool West-Brabant, Breda
  • Modules: Groepsdynamica, Personeelsbeleid, Arbeidspsychologie, Sociale Psychologie, Organisatie Sociologie, Arbeidsrecht
 • 1990-1992 PABO - Ichthus Hogeschool, Rotterdam
  • Specialisatie Jonge Kind
 • 2006-2009 Open Universiteit enkele modules
  • Modules: Leren en Ontwikkeling, Onderwijswetenschap, Leren en trainen in organisaties, Schrijven in studie en beroep, Onderzoekspracticum Kwantitatieve Data-analyse
 • 2012-2014 Master Educational Leadership - Penta Nova, Utrecht
  • Masterthesis: De effecten van flitsbezoeken en reflectie door schoolleiders op de onderzoekende houding van de leerkracht.
 • 2014-2018 Marzano Research - Bazalt
  • Cursussen/trainingen: Wat werkt op school, Coaching en reflectie, Flitsbezoek, Coöperatief vergaderen, Schoolcoach betrokkenheid
 • 2019-2020 Filosofie voor schoolleiders - ISVW/AVS
 • 2020  EVC Professionele Ontwikkeling Schoolleiderschap - EVC Centrum Vigor
  • Beroepsoverstijgende competenties op hoogste competentieniveau NKC EVC BOC
  • Vaktechnische competenties effectief leiderschap alle vijf op hoogste, strategisch niveau (profiel C):
   • Visiegericht werken
   • In relatie staan tot de omgeving
   • Organisatiekenmerken vormgeven vanuit een onderwijskundige gerichtheid
   • Strategieën hanteren voor het samenwerken, leren en onderzoeken op alle niveaus
   • Hogere orde denken
  • Regie en Strategie, beheersing op hoogste niveau (strategisch profiel):  inrichting van het onderwijs, structuur en cultuur van de organisatie, HR-beleid, bedrijfsvoering
  • Kennis en kwaliteitsontwikkeling, beheersing op hoogste niveau (strategisch profiel): strategisch kwaliteitsmanagement, professionele leergemeenschap, onderzoeksmatig werken, verantwoording en transparantie
  • Leiding geven aan verandering, beheersing op hoogste niveau (strategisch profiel)

Ervaring

Foto: Delft op zondag

 • Da Vinci College (MBO), Dordrecht 1986-1993
  • Docent economische vakken en statistiek
 • Hogeschool voor Economische studies (Post-HBO), Rotterdam 1994-1997
  • Docent aan de Post-HBO opleidingen Bedrijfskunde I&II en Hoger management
 • Bleyburgh (ZMLK), Sliedrecht 1992-1994
  • Invalleerkracht en zwemleerkracht
 • VCNO  (PO), Papendrecht 1994-1995
  • Leerkracht 
 • OPOPS (PO), Papendrecht 1995-2018
  • Leerkracht, IB'er, specialist HB, directeur De Viermaster, interim-directeur De Wielen en  't Kofschip
 • Hogeschool InHolland (HBO), Dordrecht en andere plaatsen 2000-2010
  • Docent, ontwikkelaar, coördinator, post-hbo docent InHolland Academy
 • René van Engelen Educatie, Papendrecht 2007-heden
 • Librijn (PO) - Delft en Rijswijk 2020-heden
  • Meerscholendirecteur Freinetonderwijs: Freinetschool Delft, Freinetschool Parkrijk Rijswijk en Parkschool Delft

Overig

Foto: privé

 • Politiek (GroenLinks) 
  • fractievoorzitter gemeenteraad Papendrecht (2002-2008 en 2010-2018)
  • lid Drechtraad (2010-2018)
  • Lid Partijraad (2008-2010)
  • Voorzitter Functioneringscommissie Zuid Holland (2017-nu)
  • Lid Functioneringscommissie Drechtsteden (2018-nu)
  • Voorzitter vertrouwenscommissie Papendrecht (2017)
 • Lid Rotary Papendrecht
 • Bestuur
  • Lid Bestuur RTV Papendrecht (2018-nu)
  • Voorzitter bestuur Stichting Peuterspeelzalen Papendrecht
  • Medeoprichter WASKO kinderopvang (en voormalig lid Raad van Toezicht tot 2003)
  • Medeoprichter Jeugdtheaterschool Papendrecht (en voorzitter stuurgroep 2017-nu)
 • Onderscheidingen
  • Lid Orde van Oranje Nassau (2018)
  • Gouden gemeentespeld Papendrecht (2018)
  • Drechtstedenducaat (2018)
 • Registratie RDO 2014
 • Lid Auditteam schoolleidersopleidin-gen voor RDO 2015-2017
 • Muziek
  • Toetsen en zang, diverse musicals geschreven, gespeeld in bands
 • Radio 2018-nu
  • Praatpaal Papendrecht (RTV Papendrecht)