Coaching en training

Coaching: op inhoud

De foto op deze pagina (uit 'De Jongenscode') heb ik bewust gekozen. De leerling is aan het leren door doen. Voor mij is dat de meest effectieve manier van coachen: na het zichtbaar maken wat er aan de hand is in de pedagogische situatie (van onbewust onvaardig naar bewust onvaardig), de professional de stap laten zetten naar bewust vaardig gedrag. Als je als leerkracht inzicht gaat krijgen wat er voor je neus in je onderwijs gebeurt, kun je bewust de stap maken naar hoe je de situatie kunt veranderen. 

 

Coaching op pedagogisch-didactisch handelen

Mijn coaching richt zich hierbij op de pedagogische en didactische inhoud (het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkracht) en minder expliciet op eventueel persoonlijke problemen van de leerkracht. Voor dit laatste is het mogelijk andere experts in te schakelen.

 

De leerkracht maakt het verschil

Tijdens een coachingstraject in het speciaal onderwijs liet ik de leerkracht zien waar de bewegingsdrang bij de jongens vandaan kwam (hij had 11 jongens en 2 meisjes in zijn groep). Naar aanleiding van dit nieuwe inzicht heeft hij zich er verder in verdiept. Tijdens de observatie een week later merkte ik dat het heel rustig was in de groep en dat de leerkracht anders reageerde op de bewegingsdrang van de jongens. Ik vroeg hem ernaar. Hij vertelde dat hij nu wist waar die bewegingsdrang vandaan kwam en wat de jongens nodig hadden. Ook zei hij: ‘Ik zie nu dat de problemen en de onrust in de groep niet zijn ontstaan door de jongens, maar door mijn verkeerde reactie op hun gedrag.’

 

 

Teamtrainingen

Coaching kan ook ingezet worden voor hele teams. Daar heb ik ook ervaring mee. Naast de gezamenlijke momenten en processen in het hele team, zijn er de individuele trajecten per teamlid.

 

In kaart wordt gebracht:

  • wat ieder teamlid nodig heeft;
  • waar ze staan in hun eigen ontwikkeling;
  • hoe ze zichzelf zien in het geheel van het team;
  • hoe ze zich verhouden tot de visie en missie van de school en
  • waar ze staan in het eventuele proces van verandering waar de school in zit.

Daarna wordt er in samenspraak met iedere professional een eigen traject opgesteld en uitgevoerd. Daarbij heeft de een meer behoefte aan begeleiding dan de ander.

 

Uiteindelijk haken de individuele trajecten weer aan bij het teamtraject.